زمینه های کاری

خانه / زمینه های کاری

 

این مرکز به عنوان یک مجموعه پیشرو، با پشتوانه آکادمیک، به ارائه خدمات مختلفی در زمینه های «زیباسازی شهری»، «معماری و طراحی داخلی»، «گرافیک» و «صنایع دستی» می پردازد.

 

 

 

حوزه زیباسازی شهری

حوزه معماری و طراحی داخلی

حوزه گرافیک

حوزه صنایع دستی