حوزه گرافیک

خانه / زمینه های کاری / حوزه گرافیک

 

ارائـه انـواع خدمـات مشـاوره ای و پژوهشـی / ایـده پـردازی و طــراحـــی / سـاخــت و اجــــرا

 

 • مشاوره در زمینه امور تبلیغاتی و چاپی، گرافیک سایت و …
 • راهنمایی و مشاوره برای ساخت یک هویت بصری سازمانی

 

 • طراحی کلیه امور تبلیغاتی و چاپی (بنر- پوستر- بروشور-کاتالوگ-کارت ویزیت- مجله- کتابچه- لوگو- لوح تقدیر – صفحه سایت و …)
 • صفحه آرایی (کتاب و مطبوعات- صفحه بندی مجلات و نشریات- اوراق اداری-روی جلد)
 • طراحی برند و هویت بصری سازمانی
 • طراحی گرافیک محیطی (پیگتوگرام و تابلوهای راهنما)
 • طراحی اوراق اداری (کارت ویزیت-سربرگ – پاکت نامه)
 • طراحی و تصویرسازی برای تیشرت و شاپینگ بگ
 • طراحی لیبل
 • طراحی مسکات (شخصیت گرافیکی)
 • طراحی تندیس جشنواره ای

 

 • انجام کلیه مراحل چاپ و انتشار