حوزه صنایع دستی

خانه / زمینه های کاری / حوزه صنایع دستی

 

ارائـه انـواع خدمـات مشـاوره ای و پژوهشـی / ایـده پـردازی و طــراحـــی / سـاخــت و اجــــرا

 

  • هدایای هنری برای مناسبت های مختلف سال
  • هدایای اداری
  • تابلوهای خوشنویسی
  • سفال و سرامیک(انواع ظروف کاربردی- انواع پرنده)
  • فلز(قلمزنی- مینای خانه بندی- ملیله نقره)
  • شیشه(تابلوهای فیوزینگ- انواع ظروف فیوزینگ – لایتینگ)
  • چوب(انواع تابلوهای خوشنویسی سه بعدی- جعبه های چوبی)