حوزه زیباسازی شهری

خانه / زمینه های کاری / حوزه زیباسازی شهری

 

ارائـه انـواع خدمـات مشـاوره ای و پژوهشـی / ایـده پـردازی و طــراحـــی / سـاخــت و اجــــرا

 

  • ارائه مشاوره در زمینه طراحی و بهسازی منظر، فضاهای سبز، گرافیک محیطی شهری و …
  • انجام طرح های پژوهشی در حوزه شهری همچون انجام تغییرات و بازنویسی ضوابط، قوانین، طرح های تفصیلی شهری و …

 

  • طراحی منظر و فضای سبز (پارک­ ها- بوستان- باغ­- باغچه­ ها- روف گاردن)
  • طراحی محوطه، حیاط و فضاهای باز ساختمانی
  • بهسازی گرافیک محیطی شهری (نماهای قدیمی- تابلو­­ها- مبلمان های شهری و …)
  • طراحی انواع یادمان- اِلمان­- مجسمه های شهری
  • طراحی فضاهای عمومی شهری (بازارها- سردرها- فضاهای اجتماع- گالری های شهری و …)
  • طراحی و بهسازی مسیرهای حرکتی (پیاده ­راه ­ها- پل­ های عابر- محورهای سواره- میادین و …)
  • نورآرایی شهری

 

  • ساخت انواع مبلمان، تابلو و علائم گرافیک محیطی شهری