مشاوره و پژوهش

خانه / خدمات ما / مشاوره و پژوهش

ارائه مشاوره کارشناسی به افراد و سازمان ها جهت اخذ
تصمیمات صحیح در پروژه / انجام طرح ها و پروژه های
پژوهشی در حوزه هنر و معماری

 

حوزه زیباسازی شهری

  • ارائه مشاوره در زمینه طراحی و بهسازی منظر، فضاهای سبز، گرافیک محیطی شهری و …
  • انجام طرح های پژوهشی در حوزه شهری همچون انجام تغییرات و بازنویسی ضوابط، قوانین، طرح های تفصیلی شهری و …

 

حوزه معماری و طراحی داخلی

  • مشاوره و انجام انواع مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی جهت پروژه های بزرگ مقیاس (مجتمع های تجاری، مجموعه های ورزشی، تفریحی و گردشگری و …)
  • ارائه خدمات مشاوره، در زمینه راه اندازی انواع فضاهای نمایشگاهی، برند، بازسازی فضاهای داخلی و …
  • انجام طرح های مطالعاتی و پژوهش های کاربردی سازمان ها در زمینه تکنولوژی ها و علوم جدید / بازنویسی ضوابط و آیین نامه ها / تدوین آیین نامه های جدید / گردآوری مجموعه های اطلاعاتی / ترجمه ضوابط سایر کشورها

 

حوزه صنایع دستی

  • مشاوره در زمینه طراحی و ساخت هدایای هنری، کاربرد هنر در سازمان ها و …

 

حوزه گرافیک

  • مشاوره در زمینه امور تبلیغاتی و چاپی، گرافیک سایت و …
  • راهنمایی و مشاوره برای ساخت یک هویت بصری سازمانی