امین رفعتی

Amin Rafati

مسئول دپارتمان معماری و طراحی داخلی

 

امین رفعتی Amin Rafati ǀ
معمار و طراح داخلی

دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد معماری داخلی از دانشگاه هنر تهران
طراح و مدیر فازهای صفر، یک و دو پروژه های متعدد معماری و معماری داخلی
پژوهشگر حوزه های «مطالعات طراحی» و «مبانی معماری داخلی»
مدرس «دانشگاه هنر تهران» و «دانشگاه هنر و معماری پارس»
عضو و دبیر شورای مدیریت چندین تشکل علمی و صنفی دانشگاهی و کشوری

 

  دانلود رزومه